Viet Capital Bank

DỊCH VỤ INTERNET BANKING

AN TOÀN - BẢO MẬT CAO

Thông tin giao dịch được bảo mật và xác nhận qua tin nhắn

HẠN MỨC GIAO DỊCH VƯỢT TRỘI

Doanh nghiệp có thể tùy chọn hạn mức theo nhu cầu

MIỄN PHÍ 03 THÁNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ