Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Nâng cao độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình

Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng

Yêu cầu về ký quỹ và tài sản bảo đảm hợp lý, linh hoạt

Thư bảo lãnh theo mẫu của Ngân hàng Bản Việt hoặc của khách hàng

Phí bảo lãnh cạnh tranh

Xác thực thư bảo lãnh online

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp có nhu cầu phát hành bảo lãnh để hoàn thiện hồ sơ dự thầu
  • Phương thức bảo lãnh: Từng lần hoặc theo hạn mức
  • Thời hạn bảo lãnh: Phù hợp với thời gian của nghĩa vụ cần bảo lãnh
  • Tài sản bảo đảm: Ký quỹ tiền mặt, sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi, bất động sản, ...​
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm