Viet Capital Bank

 

Tiện ích sản phẩm

- Chỉ cần ký quỹ tối thiểu, phần còn lại tín chấp

- Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh cực thấp, chỉ từ 0 - 20%

- Phí phát hành cạnh tranh, chỉ từ 0.12%/tháng

- Thủ tục nhanh gọn

Miễn phí trả nợ trước hạn

Đặc điểm sản phẩm

  • Khách hàng: Nhà thầu chính tham dự các gói thầu, đã trúng thầu hoặc được chỉ định thầu, hoặc đã ký hợp đồng đầu ra với Chủ đầu tư để thực hiện các gói thầu xây lắp.
  • Mục đích: Bổ sung vốn lưu động/ tài trợ thực hiện thi công xây lắp
  • Thời gian hạn mức: Lên đến 12 tháng
 

Điều kiện vay

Khách hàng có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực thi công xây dựng tối thiểu 24 tháng tính đến thời điểm đề xuất cấp tín dụng.
Khách hàng đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng khác của Ngân hàng Bản Việt.

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm