Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Dịch vụ trọn gói cho Khách hàng với 01 lần cung cấp hồ sơ duy nhất

Bổ sung vốn kinh doanh không cần tài sản bảo đảm 

Miễn phí trải nghiệm dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi lương

Tặng ngay thẻ tín dụng cho Ban lãnh đạo

Đặc điểm sản phẩm

  • Bổ sung vốn lưu động để mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa, thanh toán các chi phí hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh
  • Không yêu cầu tài sản bảo đảm
  • Phương thức cho vay: Hạn mức tín dụng và từng lần
  • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ (USD, EUR,...)
  • Phương thức trả nợ:
- Lãi trả hàng tháng/phân kỳ phù hợp
- Gốc trả cuối kỳ
 

Điều kiện vay

Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết
Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm