Viet Capital Bank

 

Tiện ích sản phẩm

Dịch vụ trọn gói cho Khách hàng với 01 lần cung cấp hồ sơ duy nhất

Tỷ lệ cho vay: lên đến 200% 

Lãi suất ưu đãi giảm đến 1,5%/năm

 

Miễn phí trải nghiệm dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi lương

 

Tặng ngay thẻ tín dụng cho Ban lãnh đạo

Đặc điểm sản phẩm

  • Bổ sung vốn lưu động để mua sắm nguyên vật liệu, hàng hóa, thanh toán các chi phí hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh
  • Loại tiền vay: VND hoặc ngoại tệ (USD, EUR,...)
  • Phương thức cho vay: Hạn mức tín dụng và từng lần
  • - Phương thức trả nợ:

       - Lãi trả hàng tháng/phân kỳ phù hợp

       - Gốc trả cuối kỳ

  • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, hàng tồn kho,...
 

Điều kiện vay

Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp
Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết
Có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, hiệu quả

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm