Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Hồ sơ đơn giản

Giải ngân vốn trong vòng 3 ngày

Lãi suất cạnh tranh hấp dẫn

 

Tặng thẻ tín dụng doanh nghiệp và hạn mức thấu chi

 

Thời gian vay linh hoạt, có thể lên đến 12 tháng

Đặc điểm sản phẩm

  • Vay đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C, chiết khấu
  • Khu vực vay: TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai
  • Phương thức cho vay: Hạn mức tín dụng và từng lần
  • Loại tiền thanh toán: VND hoặc ngoại tệ
  • Phương thức trả nợ: Trả gốc: Cuối kỳ, Trả lãi: Hàng tháng
  • Tài sản đảm bảo: Bất động sản
 

Điều kiện vay

 Khách hàng đang hoạt động ở Việt Nam
 Thời gian thành lập tối thiểu 6 tháng
 Mục đích sử dụng vay vốn hợp pháp

Hồ sơ

1

Hồ sơ pháp lý

 2

Hồ sơ tài chính

 3

Hồ sơ tài sản đảm bảo

 4

Các giấy tờ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm