Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Được tư vấn tận tình

Thủ tục đơn giản

Mức phí cạnh tranh

Thông tin giao dịch được bảo mật tuyệt đối

Đặc điểm sản phẩm

  • Đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền hàng hóa, chi phí xuất nhập khẩu hoặc các chi phí khác của Doanh nghiệp với điều khoản thanh toán T/T và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối
  • Để nhận được tiền từ nước ngoài chuyển về, thông tin cần cung cấp cho người chuyển tiền ở nước ngoài gồm:
    - Tên người thụ hưởng
    - Số tài khoản
    - Tên Ngân hàng thụ hưởng: Viet Capital Commercial Joint Stock Bank
    - Swift code: VCBCVNVX
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm