Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Được tư vấn nghiệp vụ miễn phí và được hỗ trợ trong việc xử lý chứng từ 

Được xem xét tài trợ xuất khẩu với tỷ lệ chiết khấu cao, lãi suất cạnh tranh

Được hỗ trợ theo dõi thanh toán, tra soát thanh toán và thu hồi tiền hàng với mức phí hợp lý

Thông tin giao dịch được bảo mật tuyệt đối

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thanh toán theo phương thức nhờ thu
  • Ngân hàng Bản Việt tiếp nhận bộ chứng từ, kiểm tra và chuyển bộ chứng từ đi nước ngoài nhờ thu hộ, tra soát thanh toán và nhận tiền thanh toán từ đối tác nước ngoài
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm