Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Được hỗ trợ tạo lập và xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đến ngân hàng nước ngoài, giúp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán 

Được xem xét tài trợ xuất khẩu với tỷ lệ chiết khấu cao, lãi suất cạnh tranh 

Được hỗ trợ theo dõi thanh toán, tra soát thanh toán và trao đổi với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh các vướng mắc

Thu hồi tiền hàng với thời gian và mức phí hợp lý

Đảm bảo an toàn cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu

Thông tin giao dịch được bảo mật tuyệt đối

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa với điều khoản thanh toán là thư tín dụng (L/C)
  • Ngân hàng Bản Việt cung cấp các dịch vụ như sau:
    - Thông báo L/C và thông báo tu chỉnh L/C
    - Kiểm tra bộ chứng từ, gửi chứng từ đòi tiền theo L/C và tra soát thanh toán
    - Chuyển nhượng L/C
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm