Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Cam kết chi lương nhanh chóng và đúng hạn

Bảo mật hoàn toàn thông tin và thu nhập của nhân viên

Miễn phí chuyển tiền chi lương trong hệ thống Ngân hàng Bản Việt

 

Miễn phí chuyển tiền trên Internet Banking năm đầu tiên

 

Ưu đãi lãi suất tiền gửi và tiền vay

Dành cho cán bộ nhân viên của Khách hàng Doanh nghiệp

Miễn phí chuyển tiền trên Internet Banking đến hết ngày 31/12/2020

Miễn phí SMS thông báo biến động số dư năm đầu tiên

Miễn phí rút tiền mặt tại ATM Ngân hàng Bản Việt và Ngân hàng khác

Miễn phí duy trì số dư bình quân năm đầu tiên

Miễn phí phát hành và phí thường niên thẻ ATM

 

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền chi lương: VND và ngoại tệ
  • Các hình thức chi hộ lương:
    - Chi lương qua tài khoản thẻ ATM
    - Chi lương qua tài khoản
    - Chi hộ lương tại quầy
    - Chi hộ lương tại địa điểm của khách hàng hoặc nơi khách hàng yêu cầu
 

Hồ sơ

 
 1

Hợp đồng Chi hộ lương với Ngân hàng Bản Việt

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm