Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Miễn phí đăng ký và phí sử dụng dịch vụ

Giao dịch 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ

Xác nhận kết quả giao dịch tức thời

An toàn và bảo mật thông tin Khách hàng

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng: Khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế
  • Kênh thực hiện: Cổng thông tin của Tổng cục thuế http://nopthue.gdt.gov.vn
  • Loại thuế thực hiện thu hộ: Thuế, phí, lệ phí, ... nội địa
 

Điều kiện

Khách hàng có tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Bản Việt
Khách hàng sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử trên Cổng thông tin của Tổng cục thuế

Quy trình thực hiện

1

Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử tại cổng thông tin http://nopthue.gdt.gov.vn

 2

Khách hàng xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với Ngân hàng Bản Việt tại Điểm giao dịch

 3

Nhận mật khẩu qua email Khách hàng đăng ký với Tổng cục thuế

 4

Thực hiện nộp thuế điện tử

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm