Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Tiết kiệm được thời gian nộp thuế tại Cơ quan thuế trong những ngày cuối tháng

Kết quả nộp thuế được ghi nhận và hàng hóa được thông quan khi hoàn thành giao dịch tại Ngân hàng Bản Việt

Khách hàng thực hiện thanh toán thuế tại tất cả các Điểm giao dịch của Ngân hàng Bản Việt

Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của Khách hàng

Đặc điểm sản phẩm

 • Đối tượng: Khách hàng Doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế
 • Kênh thực hiện: Tại quầy giao dịch của Ngân hàng Bản Việt
 • Loại thuế thực hiện thu hộ:
  - Thuế xuất khẩu/Thuế nhập khẩu
  - Thuế giá trị gia tăng hàng xuất nhập khẩu
  - Thuế tiêu thu đặc biệt
  - Các khoản thuế, phí, lệ phí,... khác
 

Quy trình thực hiện

1

Khách hàng lập Bảng kê nộp thuế và đưa đến Điểm giao dịch của Ngân hàng Bản Việt

 2

Ngân hàng Bản Việt sẽ thực hiện thanh toán thuế một cách nhanh chóng

 3

Thông tin khách hàng nộp thuế ngay lập tức được gửi đến Cơ quan thu thuế

 4

Khách hàng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Cơ quan thuế

Hồ sơ

 
Bảng kê nộp thuế/Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (Tải tại đây)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm