Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Miễn phí đăng ký và phí dịch vụ định kỳ

Miễn/giảm phí giao dịch thanh toán tại quầy và trên ngân hàng điện tử

Đa dạng gói phù hợp nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp

Đặc điểm sản phẩm

  • Tích hợp Tài khoản thanh toán (VND) và các dịch vụ khác như Ngân hàng điện tử, Nộp thuế điện tử/Thanh toán quốc tế/Bảo lãnh
  • Miễn nhiều loại phí:Phí dịch vụ tài khoản định kỳ, phí dịch vụ tài khoản tập trung, phí dịch vụ Ngân hàng điện tử, phí chuyển tiền/chi lương trong hệ thống, phí nộp thuế, phí chuyển tiền ngoài hệ thống trên Ngân hàng điện tử
  • Cộng thêm nhiều ưu đãi khác khi sử dụng sản phẩm tiền gửi trực tuyến, thấu chi, thanh toán quốc tế

Điều kiện sản phẩm

 Duy trì số dư bình quân tối thiểu từ 5 triệu đồng/tháng (Tùy gói tài khoản)
 Đối với Khách hàng mới, khi đăng ký sử dụng Gói tài khoản được hưởng ngay ưu đãi trong 3 tháng đầu tiên

Hồ sơ

1

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của khách hàng

 2

Giấy đăng ký mở và sử dụng tài khoản

 3

Giấy đăng ký sử dụng gói tài khoản thanh toán