Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Tự động điều phối và tập trung vốn vào đầu/cuối ngày

Tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch

Kiểm soát chặt chẽ tài khoản của các đơn vị thành viên

 

  Giải quyết tình trạng thừa thiếu vốn tại các đơn vị thành viên

 

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND
  • Số dư tối thiểu tài khoản phụ: Theo đăng ký của khách hàng và theo quy định số dư tối thiểu tài khoản thanh toán của Ngân hàng Bản Việt
  • Mỗi tài khoản phụ chỉ được đăng ký chuyển số dư về 01 tài khoản chính duy nhất tại một thời điểm
  • Khi Ngân hàng nhận được yêu cầu tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho tài khoản chính thì xem như khách hàng yêu cầu tạm ngưng cung cấp cho tất cả các tài khoản phụ được gắn với tài khoản chính
 

Hồ sơ

1

Hồ sơ pháp lý của Khách hàng

 2

Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản

 3

Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản tập trung

 4

Các giấy tờ khác (nếu có)