Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Kỳ hạn gửi đa dạng

Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh

Thủ tục đơn giản

Thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND
  • Kỳ hạn ký quỹ : 6 – 12 – 24 – 36 tháng.
  • Số tiền ký linh động theo nhu cầu khách hàng
  • Số tiền ký quỹ sẽ được phong tỏa trong thời gian ký quỹ
  • Hình thức trả lãi: Cuối kỳ
 

Hồ sơ

 1

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Khách hàng

 2

Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản

     3

   Giấy đăng ký thông tin kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm