Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Dịch vụ trọn gói

                              

Thực hiện giao dịch thu/chi liên quan đến tài khoản nhanh chóng, tiện lợi 

Chuyển trả nợ vay ra nước ngoài cho người không cư trú

    

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND, ngoại tệ khác
  • Lãi suất: hưởng lãi suất không kỳ hạn
  • Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu
  • Không được thực hiện giao dịch thu, chi trên Internet Banking/Mobile Banking
  • Khách hàng phải cam kết đảm bảo mỗi khoản vay nước ngoài duy trì trên Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài mở tại Ngân hàng Bản Việt chỉ được thực hiện tại Ngân hàng Bản Việt trong suốt thời gian duy trình tài khoản
 

Hồ sơ

1

Giấy đăng ký mở tài khoản

 2

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Khách hàng

 3

Văn bản chứng minh việc đầu tư theo quy định và các giáy tờ khác