Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Dịch vụ trọn gói

                              

Thực hiện giao dịch thu/chi liên quan đến tài khoản nhanh chóng, tiện lợi 

Chuyển lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp về Việt Nam

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND, ngoại tệ khác
  • Lãi suất: hưởng lãi suất không kỳ hạn
  • Không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu
  • Không được thực hiện giao dịch thu, chi trên Internet Banking/Mobile Banking
  • Khách hàng chỉ được phép mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một Ngân hàng được phép
 

Hồ sơ

1

Giấy đăng ký mở tài khoản

 2

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Khách hàng

 3

Văn bản chứng minh việc đầu tư theo quy định và các giáy tờ khác