Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Kỳ hạn linh hoạt từ 30 ngày đến 364 ngày

Dễ dàng hoạch định kế hoạch tài chính

Tối ưu hóa lợi nhuận khoản tiền nhàn rỗi của Khách hàng

 

Có thể vay cầm cố khi có nhu cầu vốn đột xuất

 

Lãi suất hấp dẫn

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND
  • Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ
  • Kỳ hạn tối thiểu: 30 ngày
  • Kỳ hạn tối đa: 364 ngày
 

Hồ sơ

1

Giấy đăng ký mở tài khoản (theo mẫu của Ngân hàng Bản Việt)

 2

Các giấy tờ chứng minh pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật

 3

Các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản

 4

Các giấy tờ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm