Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh

Giao dịch thuận tiện, thủ tục đơn giản, nhanh chóng

Kỳ hạn gửi đa dạng

Kiểm tra dễ dàng bằng Internet Banking

Đa dạng hóa loại tiền, giúp phân tán rủi ro trong danh mục đầu tư

Phương thức lĩnh lãi linh hoạt phù hợp kế hoạch tài chính của Khách hàng

Tuyệt đối an toàn và bảo mật trong giao dịch

Khách hàng được tất toán trước hạn, bảo lãnh vay vốn ngân hàng

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền: VND, USD, EUR, ngoại tệ khác
  • Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND hoặc 50 USD (hoặc ngoại tệ khác tương đương)
  • Kỳ hạn gửi: 1-3 tuần, 1-12 tháng, 13, 15, 18, 24, 36, 48, 60 tháng
  • Phương thức lĩnh lãi: Trả trước, định kỳ, cuối kỳ
  • Lãi suất: Theo biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt ban hành từng thời kỳ
 

Hồ sơ

 1

Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của Khách hàng

 2

Hồ sơ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm