Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Quản lý thuận tiện qua Internet Banking hoặc Mobile Banking
 

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Kỳ hạn gửi đa dạng

Được vay cầm cố khi có nhu cầu

Lãi suất cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

  • Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND
  • Kỳ hạn gửi: Theo tuần: 01-03 tuần.Theo tháng: 01-12 tháng, 13, 15,18, 24, 36, 48, 60 tháng.
  • Phương thức lĩnh lãi: Lãi trước, Lãi định kỳ, Lãi cuối kỳ
  • Lãi suất sản phẩm: Theo biểu lãi suất sản phẩm ban hành từng thời kỳ
 

Thủ tục mở tài khoản

 
 1

Khách hàng có tài khoản thanh toán bằng VND và có đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking/ Mobile banking của Ngân hàng Bản Việt.

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm