Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Giải pháp trọn gói cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm cấp tín dụng bổ sung vốn kinh doanh, vay mua xe ô tô, dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi lương và thẻ tín dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Giải pháp tín chấp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Giải pháp trọn gói bao gồm cấp tín dụng bổ sung vốn kinh doanh TÍN CHẤP, vay mua xe ô tô, dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi lương và thẻ tín dụng cho ban lãnh đạo.

Cấp tín dụng đối với công trình có vốn đầu tư công

Sản phẩm cấp tín dụng dành cho Doanh nghiệp là nhà thầu chính khi tham gia ký kết, thực hiện các công trình xây lắp có vốn đầu tư công.

Vay bổ sung vốn lưu động

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Khách hàng Doanh nghiệp

Vay đầu tư trung dài hạn - Tài sản cố định

Sản phẩm hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp đầu tư vào các hạng mục như: mua sắm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải hoặc xây dựng nhà xưởng, văn phòng,...

Vay đầu tư trung dài hạn - Dự án

Sản phẩm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho Doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh

Vay mua xe ô tô đi lại

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô phục vụ đi lại của Khách hàng Doanh nghiệp

Vay mua xe ô tô kinh doanh

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Khách hàng Doanh nghiệp

Vay sản xuất kinh doanh cà phê

Sản phẩm hợp tác với Intimex Dak Lak hỗ trợ Doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh Cà phê

Vay đầu tư chuồng trại

Sản phẩm tài trợ vốn dành cho Khách hàng doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuồng trại cho Công ty CP thuê

Vay cầm cố hợp đồng tiền gửi/sổ tiết kiệm

Sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn của Khách hàng Doanh nghiệp