Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Sản phẩm vay nhanh dành cho SME (SME Fast loan)

Vay vốn dành cho doanh nghiệp SME với nhu cầu bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, L/C, chiết khấu

Giải pháp trọn gói cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm cấp tín dụng bổ sung vốn kinh doanh, vay mua xe ô tô, dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi lương và thẻ tín dụng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Giải pháp tín chấp cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Giải pháp trọn gói bao gồm cấp tín dụng bổ sung vốn kinh doanh TÍN CHẤP, vay mua xe ô tô, dịch vụ tài khoản, dịch vụ chi lương và thẻ tín dụng cho ban lãnh đạo.

Cấp tín dụng đối với công trình có vốn đầu tư công

Sản phẩm cấp tín dụng dành cho Doanh nghiệp là nhà thầu chính khi tham gia ký kết, thực hiện các công trình xây lắp có vốn đầu tư công.

Tài trợ xây lắp dự án điện mặt trời áp mái

Ngân hàng Bản Việt tài trợ doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn xây lắp dự án Điện mặt trời áp mái với công suất < 1.000 kWp.

Vay đầu tư trung dài hạn - Dự án

Sản phẩm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho Doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới hoặc dự án nâng cấp, mở rộng sản xuất kinh doanh

Vay mua xe ô tô đi lại

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô phục vụ đi lại của Khách hàng Doanh nghiệp

Vay bổ sung vốn lưu động

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Khách hàng Doanh nghiệp

Vay mua xe ô tô kinh doanh

Sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh của Khách hàng Doanh nghiệp

Vay sản xuất kinh doanh cà phê

Sản phẩm hợp tác với Intimex Dak Lak hỗ trợ Doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh Cà phê

Vay đầu tư chuồng trại

Sản phẩm tài trợ vốn dành cho Khách hàng doanh nghiệp đầu tư xây dựng chuồng trại cho Công ty CP thuê

Vay cầm cố hợp đồng tiền gửi/sổ tiết kiệm

Sản phẩm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn của Khách hàng Doanh nghiệp

Bộ đôi sản phẩm bổ sung vốn cho KHDN nhỏ và siêu nhỏ

Sản phẩm hỗ trợ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho KHDN nhỏ và siêu nhỏ