Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Tiền gửi thanh toán

Tài khoản thanh toán của Ngân hàng Bản Việt mang đến cho Khách hàng một công cụ giao dịch tài chính đơn giản và hiệu quả

Tiền gửi kỳ hạn thông thường

Là sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng có nhu cầu gửi tiền với đa dạng kỳ hạn và loại tiền gửi

Tiền gửi kỳ hạn linh hoạt theo ngày

Kỳ hạn linh hoạt từ 30 đến 364 ngày, lãi suất hấp dẫn

Tiền Gửi Online

Cho phép Khách hàng gửi tiền thông qua Internet Banking hoặc Mobile Banking