Viet Capital Bank

Khám phá sản phẩm

Tiền gửi thanh toán

Tài khoản thanh toán của Ngân hàng Bản Việt mang đến cho Khách hàng một công cụ giao dịch tài chính đơn giản và hiệu quả

Tiền gửi kỳ hạn thông thường

Là sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng có nhu cầu gửi tiền với đa dạng kỳ hạn và loại tiền gửi

Tiền gửi kỳ hạn linh hoạt theo ngày

Kỳ hạn linh hoạt từ 30 đến 364 ngày, lãi suất hấp dẫn

Quản lý tài khoản tiền gửi tập trung

Khách hàng có thể tập trung vốn về tài khoản chính hoặc điều chuyển vốn giữa các tài khoản của tổ chức/ tài khoản của các đơn vị thành viên, công ty con/công ty liên kết giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh.

Tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp mở tài khoản để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động vay và trả nợ nước ngoài cho người không cư trú.

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu cho các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư mở tài khoản để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Tiền gửi trực tuyến

Tiền gửi trực tuyến cho phép Khách hàng gửi tiền thông qua Internet Banking hoặc Mobile banking mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp tại Ngân hàng

Tài khoản ký quỹ ngành nghề

Là sản phẩm cung cấp cho doanh ngiệp có nhu cầu mở tài khoản ký quỹ để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Gói tài khoản thanh toán

Trải nghiệm trọn gói tiện ích thanh toán hoàn toàn miễn phí