Viet Capital Bank

Miễn 100% phí chuyển khoản khi đăng ký dịch vụ Internet Banking dành cho khách hàng doanh nghiệp

Từ ngày 20/2/2020, Ngân hàng Bản Việt triển khai gói ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp trên cả nước với chính sách miễn nhiều loại phí khi đăng ký dịch vụ internet banking.

Nội dung chi tiết ưu đãi

Tặng “Gói dịch vụ tài khoản” tương ứng gói dịch vụ Ngân hàng điện tử khách hàng đăng ký, cụ thể:
 

Gói Dịch vụ NHĐT

Gói dịch vụ tài khoản

Số kỳ ưu đãi

Gói Basic

Không áp dụng

Gói Gold

Combo Gold

1 kỳ ( 2 tháng)

Gói Premium

Combo Platinum

1 kỳ ( 3 tháng)

Chi tiết “Gói dịch vụ tài khoản” xem tại đây.

Điều kiện nhận ưu đãi
1/ Khách hàng chưa đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử.

  • Đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian triển khai chương trình; và
  • Có ít nhất 01 user kích hoạt dịch vụ thành công trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm đăng ký

2/ Khách hàng doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử trước thời gian triển khai chương trình.

  • Kích hoạt dịch vụ trong thời gian triển khai chương trình; và
  • Phát sinh tối thiểu 01 giao dịch tài chính bất kỳ trên NHĐT trong vòng 01 tháng kể từ ngày kích hoạt.

Thủ tục tham gia
 

  • Hồ sơ pháp lý mở tài khoản của Khách hàng.
  • Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản.

Để được tư vấn về dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng doanh nghiệp, Quý khách hàng có thể liên hệ bất kỳ Chi nhánh, Phòng giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt; Hotline 1900555596; hoặc truy cập website www.vietcapitalbank.com.vn.