Ban lãnh đạo
Quá trình phát triển
Ban lãnh đạo
Giải thưởng
Hoạt động cộng đồng

Ban lãnh đạo


banlanhdao_03 banlanhdao_03
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
banlanhdao_06 banlanhdao_06
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
banlanhdao_08 banlanhdao_08
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171 PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc
Phan Việt Hải - TV BĐH Phan Việt Hải - TV BĐH
Ông Phan Việt Hải
Phó Tổng Giám đốc
Văn Thành Khánh Linh - TV BĐH Văn Thành Khánh Linh - TV BĐH
Bà Văn Thành Khánh Linh
Phó Tổng Giám đốc
LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012 LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012
Ông Lê Văn Bé Mười
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH
Ông Nguyễn Thanh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Lý Công Nha - TV BĐH Lý Công Nha - TV BĐH
Ông Lý Công Nha
Giám đốc khối Tài chính
Nguyễn Ngọc Nghiệm - Giám đốc khối KHDN Nguyễn Ngọc Nghiệm - Giám đốc khối KHDN
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế
Ngô Minh Sang - TV BĐH Ngô Minh Sang - TV BĐH
Ông Ngô Minh Sang
Giám đốc khối Khách hàng cá nhân
Vũ Minh Tú - TV BĐH Vũ Minh Tú - TV BĐH
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc khối Thẩm định tín dụng

PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044 PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
LeHoaiNamTVBKS__1593167029070 LeHoaiNamTVBKS__1593167029070
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224 NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

banlanhdao_03 banlanhdao_03
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
banlanhdao_06 banlanhdao_06
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
banlanhdao_08 banlanhdao_08
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171 PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc
Phan Việt Hải - TV BĐH Phan Việt Hải - TV BĐH
Ông Phan Việt Hải
Phó Tổng Giám đốc
Văn Thành Khánh Linh - TV BĐH Văn Thành Khánh Linh - TV BĐH
Bà Văn Thành Khánh Linh
Phó Tổng Giám đốc
LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012 LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012
Ông Lê Văn Bé Mười
Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH Nguyễn Thanh Tú - TV BĐH
Ông Nguyễn Thanh Tú
Phó Tổng Giám đốc
Lý Công Nha - TV BĐH Lý Công Nha - TV BĐH
Ông Lý Công Nha
Giám đốc khối Tài chính
Nguyễn Ngọc Nghiệm - Giám đốc khối KHDN Nguyễn Ngọc Nghiệm - Giám đốc khối KHDN
Ông Nguyễn Ngọc Nghiệm
Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp & Định chế
Ngô Minh Sang - TV BĐH Ngô Minh Sang - TV BĐH
Ông Ngô Minh Sang
Giám đốc khối Khách hàng cá nhân
Vũ Minh Tú - TV BĐH Vũ Minh Tú - TV BĐH
Ông Vũ Minh Tú
Giám đốc khối Thẩm định tín dụng

PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044 PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
LeHoaiNamTVBKS__1593167029070 LeHoaiNamTVBKS__1593167029070
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224 NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

LỊCH TRẢ NỢ TẠM TÍNH

Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
So sánh
So sánh thẻ
Bạn hãy chọn thẻ để so sánh
Thẻ VISA
visa platinum

Thẻ tín dụng VISA Platinum Bản Việt
Từ 100 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ VISA Platinum Bản Việt:
- Đặc quyền ẩm thực tại chuỗi nhà hàng cao cấp
- Bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 2 VND Tiền thưởng
Visa Classic

Thẻ tín dụng VISA Classic Bản Việt
Từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
visa lifestyle

Thẻ tín dụng VISA Lifestyle Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền lên đến 5% tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, khách sạn, du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, trường học: hoàn 3%
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Từ 599.000 VND đến 999.000 VND
Website_the Woman

Thẻ tín dụng Ms. - Dành riêng cho Phái Đẹp
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Thẻ JCB
jcb standard

Thẻ tín dụng JCB Standard Bản Việt
Từ 10 đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
jcb gold

Thẻ tín dụng JCB Gold Bản Việt
Từ 50 đến dưới 100 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 40% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
jcb platinum

Thẻ tín dụng JCB Platinum Bản Việt
Từ 100 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ VISA Platinum Bản Việt:
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 21 tỷ đồng
- Bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 2 VND Tiền thưởng
JCB travel

Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí giao dịch ngoại tệ
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB Platinum Bản Việt:
- Miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay quốc tế
- Giảm phí ra sân tại một số sân golf hàng đầu tại Việt Nam
- Giảm giá tại nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp
399.000 VND
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 6 VND Tiền thưởng
jcb 7eleven

Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 4 VND Tiền thưởng
JCB-momo-01

Thẻ tín dụng JCB Link Bản Việt
Từ 30 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ khi thanh toán trên ứng dụng ví điện tử MoMo
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
Website_the Woman

Thẻ tín dụng Ms. - Dành riêng cho Phái Đẹp
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check - Hoàn tiền 10% tại Shopee, Tiki, Lazada
- Hoàn tiền 5% tại Grab, Be
- Hoàn tiền 5% tại các cửa hàng mỹ phẩm
icon check - Giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng Á - Âu
- Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
299.000 VND
Thẻ NAPAS
napas standard

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM trên toàn quốc
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên
napas shopon

Thẻ tín dụng NAPAS shopON Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền 5% các giao dịch thanh toán online
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
499.000 VND
Chỉ so sánh 2 thẻ tối đa