Ban lãnh đạo
Quá trình phát triển
Ban lãnh đạo
Giải thưởng
Hoạt động cộng đồng

Ban lãnh đạo

banlanhdao_03 banlanhdao_03
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
banlanhdao_06 banlanhdao_06
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
banlanhdao_08 banlanhdao_08
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171 PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc
PhamAnhTuPhoTG__1596530117275 PhamAnhTuPhoTG__1596530117275
Ông Phạm Anh Tú
Phó Tổng Giám đốc
LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012 LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012
Ông Lê Văn Bé Mười
Phó Tổng Giám đốc
PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044 PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
LeHoaiNamTVBKS__1593167029070 LeHoaiNamTVBKS__1593167029070
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224 NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách
banlanhdao_03 banlanhdao_03
Ông Lê Anh Tài
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
banlanhdao_06 banlanhdao_06
Bà Nguyễn Thanh Phượng
Thành viên Hội đồng Quản trị
banlanhdao_08 banlanhdao_08
Ông Nguyễn Nhất Nam
Thành viên Hội đồng Quản trị
NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Thành viên Hội đồng Quản trị
PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171 PhamQuangKhanhTVHQTocLap__1598495410171
Ông Phạm Quang Khánh
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230 NgoQuangTrungTVHQT__1593167151230
Ông Ngô Quang Trung
Tổng Giám đốc
PhamAnhTuPhoTG__1596530117275 PhamAnhTuPhoTG__1596530117275
Ông Phạm Anh Tú
Phó Tổng Giám đốc
LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012 LeVanBeMuoiPhoTG__1596530189012
Ông Lê Văn Bé Mười
Phó Tổng Giám đốc
PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044 PhanThiHongLanTVBKS__1593166999044
Bà Phan Thị Hồng Lan
Trưởng Ban kiểm soát
LeHoaiNamTVBKS__1593167029070 LeHoaiNamTVBKS__1593167029070
Ông Lê Hoàng Nam
Thành viên Ban kiểm soát độc lập
NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224 NguyenThiThanhThuyTVBKS__1598495661224
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách

LỊCH TRẢ NỢ TẠM TÍNH

Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
Thẻ tín dụng Visa Platinum Bản Việt
Chọn thẻ khác
Thêm thẻ so sánh
So sánh
So sánh thẻ
Bạn hãy chọn thẻ để so sánh
Thẻ VISA
visa platinum

Thẻ tín dụng VISA Platinum Bản Việt
Từ 100 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ VISA Platinum Bản Việt:
- Đặc quyền ẩm thực tại chuỗi nhà hàng cao cấp
- Bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 2 VND Tiền thưởng
Visa Classic

Thẻ tín dụng VISA Classic Bản Việt
Từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
visa lifestyle

Thẻ tín dụng VISA Lifestyle Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền lên đến 5% tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, khách sạn, du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, trường học: hoàn 3%
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Từ 599.000 VND đến 999.000 VND
Thẻ JCB
jcb standard

Thẻ tín dụng JCB Standard Bản Việt
Từ 10 đến dưới 50 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
jcb gold

Thẻ tín dụng JCB Gold Bản Việt
Từ 50 đến dưới 100 triệu đồng
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 40% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
jcb platinum

Thẻ tín dụng JCB Platinum Bản Việt
Từ 100 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ VISA Platinum Bản Việt:
- Bảo hiểm du lịch toàn cầu lên đến 21 tỷ đồng
- Bảo hiểm lên đến 23 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 2 VND Tiền thưởng
JCB travel

Thẻ tín dụng JCB Travel Bản Việt
Từ 50 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí giao dịch ngoại tệ
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
icon check Tận hưởng các đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ JCB Platinum Bản Việt:
- Miễn phí dịch vụ phòng chờ sân bay quốc tế
- Giảm phí ra sân tại một số sân golf hàng đầu tại Việt Nam
- Giảm giá tại nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp
399.000 VND
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 6 VND Tiền thưởng
jcb 7eleven

Thẻ tín dụng JCB 7-Eleven Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Nhiều chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tại chuỗi cửa hàng 7-Eleven
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 4 VND Tiền thưởng
JCB-momo-01

Thẻ tín dụng JCB Link Bản Việt
Từ 30 triệu đồng trở lên
icon check Tích lũy điểm thưởng khi chi tiêu bằng thẻ
icon check Ưu đãi đặc quyền dành riêng cho chủ thẻ khi thanh toán trên ứng dụng ví điện tử MoMo
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,..
icon check Ưu đãi đặc quyền về giải trí, du lịch và mua sắm tại Nhật Bản
Miễn phí thường niên
Với 1.000 VND chi tiêu sẽ nhận được 1 VND Tiền thưởng
Thẻ NAPAS
napas standard

Thẻ tín dụng NAPAS Standard Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Miễn phí rút tiền mặt tại các ATM trên toàn quốc
icon check Ưu đãi đến 30% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
Miễn phí thường niên
napas shopon

Thẻ tín dụng NAPAS shopON Bản Việt
Từ 10 triệu đồng trở lên
icon check Hoàn tiền 5% các giao dịch thanh toán online
icon check Ưu đãi đến 50% khi ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí,...
499.000 VND
Chỉ so sánh 2 thẻ tối đa