Viet Capital Bank

Tra cứu chứng thư bảo lãnh

Nhập thông tin tra cứu

* Thông tin bắt buộc
Lưu ý

Quý khách hàng vui lòng nhập đúng thông tin Số chứng thư bảo lãnh (Bao gồm cả chữ và số) được hiển thị trên chứng thư và Mã xác thực theo hình ảnh hiển thị trên màn hình.

Chương trình chỉ thực hiện tra cứu đối với các chứng thư bảo lãnh được phát hành bằng văn bản kể từ ngày 01/07/2013 trở đi và còn hiệu lực tại thời điểm tra cứu.

Kết quả tra cứu chỉ nhằm xác thực thông tin mà không có giá trị thay thế cho chứng thư bảo lãnh do Ngân hàng Bản Việt đã phát hành.

Trường hợp không thực hiện được việc tra cứu hoặc kết quả tra cứu có sự khác biệt so với nội dung của chứng thư bảo lãnh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng/Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bản Việt để được hướng dẫn/xác minh thông tin.