Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Cổ phiếu Ngân hàng Bản Việt chính thức giao dịch trên sàn UpCoM từ 09/7/2020

08-07-2020

Hôm nay, ngày 09/7/2020, cổ phiếu ngân hàng Bản Việt chính thức giao dịch trên sàn UpCoM, mã chứng khoán BVB.

Theo đó, được sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ ngày 09/7/2020, 317,1 triệu cổ phiếu BVB, với tổng giá trị 3.171 tỷ đồng sẽ được niêm yết trên thị trường UpCoM, giá tham chiếu trong phiên ở mức 10.700 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ngân hàng Bản Việt đã niêm yết cổ phiếu trên sàn theo đúng lộ trình kế hoạch cũng như đúng cam kết với các cổ đông tại đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Năm 2020, mặc dù xác định là một năm kinh doanh không dễ dàng do những ảnh hưởng của Covid-19 trên toàn cầu, ngân hàng Bản Việt vẫn nỗ lực để đảm bảo sự tăng trưởng cần thiết trong giai đoạn này. Cụ thể, mục tiêu 2020 đặt ra với tổng tài sản tăng 16%; tổng huy động vốn và tổng dư nợ cấp tín dụng đều tăng 17%. Lợi nhuận trước thuế tăng 27%. Quy mô mạng lưới giao dịch cũng mở rộng thêm 17 đơn vị trên khắp cả nước.

Trọng tâm hoạt động năm 2020 của ngân hàng Bản Việt tiếp tục đặt vào 3 yếu tố chính (i) chất lượng tăng trưởng, (ii) quản lý chặt hoạt động cấp tín dụng và nợ xấu trong bối cảnh mới, (iii) đặc biệt phát triển nhanh ngân hàng số để có dấu ấn đột phá trên thị trường. Trong 5 tháng đầu năm 2020, ngân hàng đã sạch nợ xấu tại VAMC, tiếp tục triển khai Basel II nâng cao sau khi là 1 trong 12 ngân hàng đầu tiên được chấp thuận triển khai sớm Basel II năm 2019, chính thức triển khai “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế số 9, IFRS9”, là một trong các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng ngân hàng số khá tốt với số lượng giao dịch và giá trị giao dịch 5 tháng đầu năm tăng lần lượt gấp 2 lần; 1,5 lần cả năm 2019.

Tuy là một ngân hàng trong nhóm các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, nhưng những kết quả đạt được đúng như theo kế hoạch đặt ra trong những năm gần đã minh chứng việc nâng cao năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của ngân hàng Bản Việt trên thị trường.

Các bài viết khác