Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Ngân hàng Bản Việt: 2019, lợi nhuận trước thuế tăng 36%, hoạt động bán lẻ tăng trưởng mạnh

20-01-2020

Kết thúc 2019, Ngân hàng Bản Việt đạt được hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra. Lợi nhuận trước thuế tăng 36% so với 2018, tổng tài sản tăng 11%. Tổng huy động đạt hơn 47 nghìn tỷ, dư nợ tín dụng đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 12%, 14% so với 2018.

Hoạt động bán lẻ tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ hoạch định rõ và hiện đại hóa nhanh

Theo số liệu báo cáo tài chính, thu nhập lãi thuần khách hàng cá nhân tăng 38% so với 2018, vượt kế hoạch đặt ra, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay tăng mạnh 70%. Bên cạnh đó, thu nhập lãi từ các hoạt động khác như thẻ tín dụng cũng có sự chuyển biến tích cực, tăng 52%, với số lượng thẻ phát hành và thẻ kích hoạt tăng lần lượt gấp 4 lần, 6 lần so với 2018.

Thu nhập ngoài lãi khách hàng cá nhân cũng tăng trưởng nhanh nhờ việc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu, cụ thể tăng 71% so với 2018, trong đó phải kể đến thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 88%.

Một điểm nhấn quan trọng trong hoạt động của ngân hàng năm 2019 vừa qua, đó chính là việc đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa, thay đổi trải nghiệm khách hàng thông qua việc xây dựng mới ngân hàng số với hàng loạt các dự án và tiện ích như Internet Banking khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp; mở tài khoản trực tuyến; đăng ký ngân hàng điện tử online; smart OTP tích hợp; mở rộng hệ sinh thái với các đối tác fintech,….Giá trị giao dịch và số lượng giao dịch qua kênh NAPAS tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 8 lần so với 2018.

Những con số tích cực này đã cho thấy hướng đi đúng đắn của ngân hàng trong việc hướng đến mục tiêu trở thành “ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ” . Trong đó việc mạnh dạn đưa ra các chương trình, sản phẩm phù hợp, phát triển mạnh cơ sở khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng là những yếu tố chính để thúc đẩy sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cân bằng giữa ba yếu tố: tăng trưởng - hiệu quả - bền vững

Năm 2019, bên cạnh việc phát triển kinh doanh, ngân hàng cũng đặc biệt chú trọng vào hoạt động quản lý rủi ro để xây dựng khung quản trị rủi ro vững chắc, đảm bảo sự tăng trưởng luôn phải gắn liền với an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Cụ thể, ngân hàng Bản Việt là ngân hàng thứ 12 được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận triển khai sớm Basel II. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tiếp tục tiến hành triển khai “mô hình đánh giá an toàn vốn nội bộ ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)” theo yêu cầu của Thông tư 13 có hiệu lực từ đầu 2021.

Song song đó, với quyết tâm xử lý triệt để nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, trong năm 2019, ngân hàng đã xử lý nợ và tất toán được trên 80% và dự kiến ngay trong quý 1 năm 2020 sẽ xử lý xong toàn bộ nợ đã bán cho VAMC, hoàn thành trước hạn mục tiêu xử lý nợ.

Có thể nói, ngân hàng Bản Việt đã có một năm 2019 hoạt động khá thành công với những con số tăng trưởng tốt, ổn định, sự công nhận của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng ngày càng nhiều. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho định hướng “Chúng tôi bắt đầu từ BẠN” mà ngân hàng đang theo đuổi.

Các bài viết khác