Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Ngân hàng Bản Việt bổ nhiệm Ông Mai Duy Khương - Phó Giám Đốc Khối Doanh nghiệp và Định chế

05-04-2021

Ngày 05/04/2021, tại Hội sở Ngân hàng Bản Việt, thay mặt Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, Ông Ngô Quang Trung - Tổng Giám Đốc đã trao quyết định bổ nhiệm Ông Mai Duy Khương, giữ chức vụ Phó Giám Đốc khối Khách hàng doanh nghiệp và định chế.

Ông Mai Duy Khương là người đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là mảng bán lẻ của ngân hàng. Trước khi gia nhập Ngân hàng Bản Việt, ông Mai Duy Khương từng nắm giữ những chức vụ quan trọng tại các tổ chức tài chính trong nước.

Với tầm nhìn 2021-2023 “trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)”, mảng hoạt động SME là mảng kinh doanh quan trọng của ngân hàng trong lộ trình hoàn thành chiến lược thời gian tới. Chính vì vậy, việc bổ nhiệm thêm một lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quản lý của khối Khách hàng doanh nghiệp và định chế tại BVB thời gian này cũng sẽ góp phần tích cực để đạt được mục tiêu chung của ngân hàng.

Thời gian qua, ngân hàng Bản Việt cũng đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong hoạt động bán lẻ. Ngân hàng cũng đã vinh dự đón nhận giải thưởng “Ngân hàng có sản phẩm, dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” do Hiệp hội ngân hàng Việt Nam và tổ chức IDG trao tặng. Việc bổ nhiệm hàng loạt các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh gần đây đã có thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngân hàng trong quá trình hiện đại hóa và phát triển của Bản Việt trong tương lai.

Các bài viết khác