Viet Capital Bank

Tin tức sự kiện

Ngân hàng Bản Việt ký kết xây dựng Mô hình phân tích lợi nhuận đa chiều với KPMG

04-10-2018

Ngày 04/10/2018, Ngân hàng TMCP Bản Việt và Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG (gọi tắt là “KPMG”) đã ký kết thành công “Thỏa thuận hợp tác tư vấn xây dựng Mô hình Phân tích Lợi nhuận Đa chiều”.

Thỏa thuận vừa ký kết là bước đi tiếp theo của Ngân hàng Bản Việt trong lộ trình cải tiến hoạt động quản trị tài chính và kinh doanh bằng cách áp dụng các thông lệ quốc tế mới nhất nhằm hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt với nhóm Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo thỏa thuận này, KPMG sẽ hỗ trợ Ngân hàng Bản Việt trong việc xây dựng Mô hình Phân tích lợi nhuận đa chiều trên nền tảng của Ngân hàng và thông lệ tiên tiến với phương pháp luận toàn diện và hiệu quả được thực chứng qua sự thành công triển khai của nhóm dự án tại các Ngân hàng quốc tế. Mục tiêu chính của mô hình là cung cấp thông tin về chi phí, doanh thu, và lợi nhuận theo nhiều chiều báo cáo như sản phẩm, phân khúc khách hàng, kênh, vùng, v.v.

Đại diện Ngân hàng Bản Việt chia sẻ: “Thông qua Mô hình này, Ngân hàng sẽ nắm bắt được thông tin toàn diện về tình hình hoạt động kinh doanh, hỗ trợ các quyết định mang tính chiến lược, như các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến doanh thu, chi phí và thúc đẩy lợi nhuận; Hiệu quả lợi nhuận của sản phẩm đang triển khai và của khách hàng đang khai thác; Chiến lược về sản phẩm; Cơ hội và thách thức tiềm tàng về doanh thu/ chi phí trong tương lai, … từ đó hỗ trợ hiệu quả hơn cho các nhu cầu tài chính của Khách hàng.”

Trước đó, trong tháng 07/2018, Ngân hàng cũng vừa ký kết “Thỏa thuận hợp tác tư vấn xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ” với KPMG đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được chuẩn hóa và tự động, giảm thiểu thời gian cấp tín dụng, hạn chế sự can thiệp của con người.

 

Các bài viết khác