Viet Capital Bank

Biểu phí

Ngân hàng Bản Việt luôn mong muốn đem đến cho khánh hàng những lợi ích thiết thực và đáp ứng tối đa nhu cầu tài chính của Quý khách. Do đó, chúng tôi đã cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính đa dạng, cùng với các mức biểu phí ưu đãi, hấp dẫn. Để biết thêm chi tiết về từng loại biểu phí, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại các Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Ngân hàng Bản Việt trên toàn quốc hoặc qua hotline: 1900 555 596 hoặc 028 3943 6868.

Khách hàng cá nhân

Dịch vụ ngân quỹ

Tải tại đây
Khách hàng cá nhân

Dịch vụ chuyển tiền trong nước

Tải tại đây
Khách hàng cá nhân

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Tải tại đây
Khách hàng cá nhân

Dịch vụ Tài Khoản

Tải tại đây
Khách hàng cá nhân

Dịch vụ Bảo Lãnh

Tải tại đây
Khách hàng cá nhân

Dịch vụ Ngân Hàng Điện Tử

Tải tại đây
Khách hàng cá nhân

Biểu lãi suất

Tải tại đây