Viet Capital Bank

 

4 SẢN PHẨM VƯỢT TRỘI CỦA AIA

Sống Khỏe Hơn 100 – Bảo hiểm trọn vẹn Ung thư & Bệnh Hiểm nghèo từ 0 – 100 tuổi

An Phúc Trọn Đời Ưu Việt

InvestA - Bảo hiểm liên kết đơn vị

Sweet Care – Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành cho người bị bệnh tiểu đường

 

Sản phẩm bảo hiểm bổ sung

Bảo hiểm Miễn thu phí đặc biệt

Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe

Bồi hoàn chi phí nằm viện và phẫu thuật

Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn

Hỗ trợ chi phí nằm viện

Bảo hiểm toàn diện Bệnh hiểm nghèo

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm