Viet Capital Bank

 

Tiện ích sản phẩm

Chuyển tiền nhanh

cho người thân/bạn bè/đối tác có hoặc không có tài khoản tại
Ngân hàng Bản Việt

Phí chuyển tiền thấp

Chuyển tiền miễn phí trong cùng hệ thống Ngân hàng Bản Việt và cùng địa bàn

Thực hiện chuyển tiền

tại bất kỳ CN/PGD của Ngân hàng Bản Việt

Các bước sử dụng dịch vụ

1

Trực tiếp làm yêu cầu tại điểm giao dịch Ngân hàng Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Hoàn tất chuyển tiền

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm