Viet Capital Bank

 

Tiện ích sản phẩm

Hệ thống gửi tin nhắn SMS tự động thông báo số tiền tiết kiệm vừa được gửi hay tất toán đến số điện thoại Khách hàng đã đăng ký

Miễn phí dịch vụ Khách hàng đăng ký sử dụng

Thực hiện dịch vụ Tại bất kỳ Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng Bản Việt

Thủ tục sản phẩm

1

Trực tiếp làm yêu cầu tại điểm giao dịch Ngân hàng Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Hoàn tất dịch vụ

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm