Viet Capital Bank

 

Tiện ích sản phẩm

Lãi suất hấp dẫn

Đa dạng kỳ hạn

Danh sách chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi (đang được cập nhật)

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng khách hàng: Cá nhân
  • Mệnh giá tối thiểu: 10.000.000 đồng
  • Kỳ hạn: 24, 36, 48, 60 tháng. Lĩnh lãi: Mỗi 6 tháng, 12 tháng, cuối kỳ
  • Lãi suất: Cao vượt trội, cố định suốt thời gian gửi
  • Quy định khác: Cầm cố/chuyển nhượng khi nắm giữ CCTG ít nhất 6 tháng
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm