Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

 

Miễn phí SMS thông báo biến động số dư và phí dịch vụ ngân hàng điện tử năm đầu tiên

 

 Miễn phí rút tiền mặt, chuyển khoản, tra cứu, in sao kê tại ATM Bản Việt

 

Miễn phí duy trì số dư tối thiểu năm đầu tiên

Đặc điểm sản phẩm

  • Khách hàng tham gia đồng thời 2 sản phẩm, dịch vụ: tài khoản thanh toán, ngân hàng điện tử
  • Số tiền duy trì tối thiểu: 50.000VND
  • Số dư bình quân hàng tháng: 100.000VND
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm