Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Miễn phí 2 năm đầu phí chuyển tiền trực tuyến trong & ngoài hệ thống và phí dịch vụ ngân hàng điện tử

Miễn phí rút tiền mặt, chuyển khoản, tra cứu, in sao kê tại ATM Bản Việt

 

Miễn phí duy trì số dư tối thiểu 2 năm đầu

Đặc điểm sản phẩm

  • Khách hàng là sinh viên từ 15 - 25 tuổi tham gia đồng thời 2 sản phẩm, dịch vụ: Tài khoản thanh toán, Ngân hàng điện tử
  • Số tiền duy trì tối thiểu: Không yêu cầu
  • Số dư bình quân hàng tháng: 100.000VND, áp dụng từ năm thứ 3
 
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm