Viet Capital Bank

 

Tiện ích sản phẩm

Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống tại quầy và online

Miễn phí rút tiền mặt, chuyển khoản tại ATM Bản Việt và Ngân hàng khác

Miễn phí SMS nhận thông báo biến động số dư, phí sử dụng ngân hàng điện tử hàng tháng

Tối ưu hóa lợi nhuận tài chính của BẠN

Đặc điểm sản phẩm

  • Khách hàng tham gia đồng thời 3 sản phẩm, dịch vụ: tài khoản thanh toán, thẻ ATM, dịch vụ Ngân hàng điện tử
  • Số tiền duy trì tối thiểu: 500.000VND
  • Số dư bình quân hàng tháng: 2.000.000VND (*)
    (*) Thu phí 55.000 VND/tháng nếu không duy trì đủ số dư bình quân tháng
  • Lãi suất không kỳ hạn
 

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm