Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Hưởng lãi


Có kỳ hạn cao, cạnh tranh

Tích góp khoản nhỏ, cố định hàng tháng

Và được khoản tích lũy mong muốn trong tương lai.

Giao dịch gửi/rút tiền

Tại bất kỳ CN/PGD của Ngân hàng Bản Việt

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
  • Kỳ hạn gửi: 01 năm - 05 năm
  • Loại tiền: VND
  • Định kỳ gửi: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng
  • Số tiền gửi tối thiểu: 200,000 VND /tháng
  • Lãi suất : có kỳ hạn, theo biểu lãi suất ban hành từng thời kỳ
 

Thủ tục mở tài khoản

1

Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực

 2

Giấy gửi tiền tiết kiệm An Phúc

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiết kiệm. Tại điểm giao dịch gần nhất của NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Nhận Sổ tiết kiệm. Tiền gửi của KH bắt đầu sinh lời

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm