Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Hưởng lãi

Khách hàng được hường lãi có kỳ hạn cao, cạnh tranh

Cầm số hợp đồng tiền gửi

Cầm cố hợp đồng tiền gửi để vay vốn, đảm bảo mở thẻ tín dụng hoặc bảo lãnh cho cho người thứ ba vay vốn tại Ngân hàng Bản Việt.

Chuyển nhượng quyền sở hữu

Được chuyển quyền sở hữu hợp đồng tiền gửi cho người khác để bảo toàn tiền lãi có kỳ hạn.

Giao dịch gửi/rút tiền

Giao dịch gửi/rút tiền tại bất kỳ CN/PGD của Ngân hàng Bản Việt.

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng khách hàng: cá nhân là người cư trú, cá nhân người không cư trú; cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Viêt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên
  • Kỳ hạn gửi: 1 – 60 tháng; đối với cá nhân nước ngoài thì thời hạn gửi tối đa là thời hạn còn lại của giấy tờ xác minh thông tin cá nhân theo quy định.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND (50 USD)
  • Lãi suất: có kỳ hạn, căn cứ biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt từng thời kỳ
  • Mọi giao dịch gửi/tất toán của khách hàng phải thông qua tiết kiệm thanh toán mở tại ngân hàng.
 

Thủ tục mở tài khoản

                              1

                                Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực

 2

Giấy mở tài khoản thanh toán

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiền gửi có kỳ hạn cá nhân tại điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt

 2

Cung cấp Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và hoàn tất thủ tục

 3

Nhận hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Tiền gửi của khách hàng bắt đầu sinh lời.

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm