Viet Capital Bank

Tiện ích sản phẩm

Lãi được tính theo số ngày thực tế phát sinh

Được hưởng lãi tăng theo bậc số dư tiền gửi

Linh hoạt lựa chọn kỳ hạn gửi phù hợp kế hoạch tài chính

 

Đặc điểm sản phẩm

  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam
  • Kỳ hạn gửi: 7 ngày < t < 364 ngày
  • Loại tiền: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 đồng
  • Kênh giao dịch: trực tuyến
  • Lãi suất: căn cứ biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt từng thời kỳ. Hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
 

    Thủ tục mở tài khoản

                                 1

                                  Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực

         2

         Giấy gửi tiền tiết kiệm

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiết kiệm. Tại điểm giao dịch gần nhất của NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Nhận Sổ tiết kiệm. Tiền gửi của KH bắt đầu sinh lời