Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Được vay tối đa tới 100% giá trị số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm
  • Phương thức cho vay: Từng lần và hạn mức
  • Thời hạn cho vay: Tối đa không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của tài sản đảm bảo (TSBĐ)
  • Thời gian giải quyết cho vay trong ngày
  • Lãi suất hấp dẫn, cạnh tranh
  • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 
 

Hồ sơ đăng ký sản phẩm

           1

Hồ sơ pháp lý

         2

Hồ sơ tài chính

              3

Hồ sơ tài sản bảo đảm

              4

Các hồ sơ khác (nếu có)

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm