Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Ðáp ứng nhu cầu vay vốn lắp đặt hoặc bù đắp lại chi phí đã lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
  • Tài trợ lên đến 100% phương án vay, lên đến 1 tỷ đồng
  • Được thế chấp chính hệ thống điện năng lượng mặt trời 
  • Thời hạn vay linh hoạt
 

Thủ tục vay vốn

Hồ sơ Pháp lý: CMND, Hộ Khẩu
Hồ sơ nguồn thu: Thủ tục nhanh gọn, đơn giản theo quy định hiện hành
  Hồ sơ phương án: theo quy định hiện hành

Các bước đăng ký vay

1

Xác định nhu cầu vay vốn

 2

Hoàn thiện hồ sơ

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm