Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Tài trợ lên đến 80% giá trị chuyển nhượng
  • Tỷ lệ tài trợ đến 80% giá trị Tài sản bảo đảm
  • Thời gian vay tối đa: 20 năm
 

Thủ tục vay vốn

Hồ sơ Pháp lý: CMND, Hộ Khẩu, Đăng ký kết hôn (nếu có)
Hồ sơ nguồn thu: Thủ tục nhanh gọn, đơn giản theo quy định hiện hành
  Hồ sơ phương án: theo quy định hiện hành

Các bước đăng ký vay

1

Xác định nhu cầu vay vốn

 2

Hoàn thiện hồ sơ

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm