Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Đáp ứng nhu cầu vay nhanh chóng của KH.
  • Tài trợ lên đến 100% phương án vay.
  • Thời hạn vay: tối đa 12 tháng
 

Thủ tục vay vốn

1

Hồ sơ Pháp lý: CMND, Hộ Khẩu, Đăng ký kết hôn (nếu có)

 2

Hồ sơ nguồn thu: Thủ tục nhanh gọn, đơn giản theo quy định hiện hành

 3

Hồ sơ phương án: theo quy định hiện hành

Các bước đăng ký vay

1

Xác định nhu cầu vay vốn

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm