Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Tài trợ vốn mua xe: tối đa 70% giá trị xe
  • Thời gian vay: tối đa 60 tháng
  • Phê duyệt trước hạn mức, an tâm mua xe
 

Thủ tục vay vốn

1

Hồ sơ Pháp lý: CMND, Hộ Khẩu, Đăng ký kết hôn (nếu có)

 2

Hồ sơ nguồn thu: Thủ tục nhanh gọn, đơn giản theo quy định hiện hành

 3

Hồ sơ Phương án: theo quy định hiện hành

Các bước đăng ký vay

1

Xác định nhu cầu vay vốn

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm