Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay ít, thủ tục đơn giản và tiện lợi
  • Thời gian vay: tối đa 84 tháng
 

 

Điều kiện vay

CMND, Hộ khẩu, chứng từ tài sản đảm bảo, và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành của VCCB

Các bước đăng ký vay vốn

1

Liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và tư vấn

 2

Hoàn thiện hồ sơ vay vốn 

 3

Ngân hàng phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm