Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH cá nhân có nhu cầu vay để kinh doanh buôn chuyến, dự trữ lúa gạo tại khu vực miền Tây Nam Bộ
  • Thời gian vay: tối đa 36 tháng - KUNN: tối đa 12 tháng
 

 

Hồ sơ đăng ký sản phẩm

CMND, Hộ khẩu, chứng từ tài sản đảm bảo, và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành của VCCB

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiết kiệm. Tại điểm giao dịch gần nhất của NH Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

NH phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm