Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Phục vụ việc tài trợ vốn cho Khách hàng có nhu cầu vay để mua, dự trữ, sản xuất, trồng trọt, chế biến kinh doanh cà phê tại địa bàn Dak Lak
  • Thời gian vay: tối đa 12 tháng 
 

 

Điều kiện vay

CMND, Hộ khẩu, và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bản Việt

Các bước đăng ký vay vốn

1

Liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và tư vấn

 2

Hoàn thiện hồ sơ vay vốn 

 3

Ngân hàng phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm