Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Phục vụ việc tài trợ vốn cho Khách hàng có nhu cầu vay để mua, dự trữ, sản xuất, trồng trọt, chế biến kinh doanh cà phê tại địa bàn Dak Lak
  • Thời gian vay: tối đa 12 tháng 
 

 

Điều kiện vay

CMND, Hộ khẩu, và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bản Việt

Các bước đăng ký sử dụng dịch vụ

1

Đăng ký gửi tiết kiệm. Tại điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Bản Việt

 2

Cung cấp CMND và hoàn tất thủ tục

 3

Ngân hàng Bản Việt phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm