Viet Capital Bank

Đặc điểm sản phẩm

  • Phục vụ việc tài trợ vốn cho KH có nhu cầu vay vốn trồng cây thanh long
  • Thời gian vay: tối đa 15 năm
 
 

Hồ sơ đăng ký sản phẩm

   

                             CMND, Hộ khẩu, chứng từ tài sản đảm bảo,và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành của VCCB

Các bước đăng ký vay vốn

1

Liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và tư vấn

 2

Hoàn thiện hồ sơ vay vốn 

 3

Ngân hàng phê duyệt và cấp vốn

Đăng ký thông tin
Tư Vấn Sản Phẩm